Creëren

Welke route spreekt je aan?

Er zijn diverse routes denkbaar in elk traject. De vraag is welke of welke combinatie het beste past? Vanuit expertise, deskundigheid en creativiteit traint, coacht en begeleidt Kedde Coaching & Training organisaties, teams en individuen en werkt vanuit de diverse krachtenvelden die op elkaar inwerken: persoonlijkheid, rol en context. Thematieken die een rol spelen tijdens de leerinterventies zijn bovenal:

  • Leiderschap; hoe leiding te geven aan mezelf en/of anderen?
  • Effectiviteit: hoe zorg ik ervoor dat mijn doelen gerealiseerd worden?
  • Congruentie: op een lijn brengen van intentie, gedrag en effect.
  • Creativiteit: inzetten van eigen passie, kwaliteiten en energie.

 

Kedde Coaching & Training richt zich op onderstaande methodes om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, om teams en processen te begeleiden en om uw organisatie naar een hoger plan te tillen. Deze methodes staan nooit op zichzelf. Ze worden afgestemd op uw organisatie, het individu en op elkaar. U bepaalt daarbij de richting. Wij verzorgen de rest.

Leiderschap is een vak, een ambacht en vraagt om specifieke aandacht. Het is niet zomaar een methodiek, een vaardigheid of een rol die naast het specialisme iets is wat je ‘erbij’ doet.

Vaak is er weinig aandacht voor het ‘waarom’ en ‘hoe’ van leiderschap. Veelvuldig gaat het over ‘wat’. Hoe beïnvloedt, inspireert, coacht of stuurt u?

Kedde Coaching & Training creëert leiderschapstrajecten gebaseerd op uw cultuur en passend bij uw ambities. Visie en competentieontwikkeling staan hierin centraal, waarbij de zeer geruime ervaring en expertise altijd zorg draagt voor passende methodieken, nieuwe invalshoeken en vooral ook inspiratie!

Kaders, doelen en verwachtingen vanuit de organisatie en de omgeving vragen voortdurend om focus en keuzes maken. En tegelijkertijd wilt u ook tijd om uw ambitie, talenten en passie vorm te geven. De realiteit is weerbarstig, de omgeving veeleisend en het tempo van acteren vaak hoog. Wat nu?

Het is zinvol om in rust te reflecteren en gespiegeld te worden, om vervolgens met energie en nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Vanuit balans tussen emotie en ratio, noodzakelijkheid en wens en vooral ook pragmatisch.

Kedde Coaching & Training biedt diverse mogelijkheden van tweewekelijkse online sessies tot intensievere face-to-face gesprekken.

Fusies, overnames, transities en/of carrièrestappen zijn aan de orde van de dag. En dus komen er in elke organisatie en loopbaan vele veranderingen, opties en ook dilemma’s voorbij. De neiging kan zijn om deze te vermijden of te omzeilen, vooral daar waar de verandering niet de eigen keuze is.

Men wil doorgaan op dezelfde wijze, soms tegen beter weten in. De meeste weerstand ontstaat voornamelijk door het verlies of ontbreken van: gezamenlijk perspectief, persoonlijke of organisatie waarden, maatschappelijke zingeving of samenhorigheid in de organisatie. Het collectieve bewustzijnsproces verloopt vaak moeizaam als geheel, waardoor dit vaak leidt tot een moeizaam, traag en stroperig traject met als gevolg onnodige confrontaties.

Kedde Coaching & Training ondersteunt in het bewust doorlopen met elkaar van de veranderingen, de (herziende) organisatiecultuur en het eigen gedrag hierin. Wij spiegelen, confronteren met humor en laten zien hoe gezamenlijk koers te houden.

Directie, management, afdelingen. Allemaal vormen ze, of worden ze aangestuurd, door een team. In elk team is er sprake van een dynamiek met onderliggende patronen. Sommige effectief en onbewust, andere ineffectief en bewust.  Aanvaringen, of juist het vermijden van  confrontatie en soms langdurige discussies. En tegelijkertijd heeft een ieder ook nog zijn eigen mening.

Kortom: verschillende percepties en dan vaak ook nog sterke persoonlijkheden zorgen voor botsingen en energieverlies. Dan is de vraag dus: hoe sluit je nu bewuster op elkaar aan? Het proces van ontwikkeling en confrontatie is onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij zelfactualisatie en bewustwording van groot belang is om teams verder te ontwikkelen. Deze transformatie vraagt om bewuste sturing en aandacht.

Kedde Coaching & Training zorgt dat het team op inspirerende wijze gefocust blijft. Professionaliteit staat centraal in het proces. Doelen en resultaten vormen de leidraad. Wij geven concrete handvatten om het proces niet onnodig te laten verzanden, en zijn scherp op een ieders aandeel, het proces en het kader!

Kennismaken met Ron Kedde

Nieuwsgierig? Zet u de eerste stap?